Karmøygeddon 24

Orsak:Oslo, ep

av yngve

Oslotrioens nye ep er like om hjørnet.

Orsak:Oslo@Facebook

'Ghost Gear', som er inspirert av "...havfenomenet ved samme navn, der ødelagt eller gjenglemt fangstutstyr ubønnhørlig fortsetter sin evige trål av bølger og avgrunn", kommer i handel 8. februar. 

Dette er bandets niende ep siden oppstarten i 2014, og denne gangen er musikken, som forklares som postrock/scandipsych/doom blues, "...mer offensiv og insisterende enn tidligere, og nye farvann utforskes uten at bandets musikalske fundament rokkes ved. Orsak:Oslo brenner sterkere enn noen gang: filmisk, atmosfærisk og varsomt drapert i nordisk vemod."

Orsak Oslo 19